layer mod

layer mask

Bir katmandaki görüntünün belli bölümlerini gösterme, istenilmeyen bölgeleri ise saklama yöntemidir. Maskeler, üzerinde çalıştığımız resmin bazı bölümlerini izole ederek bu bölümlerin korunmasını sağlar. Seçimi temel alan bir maske oluşturduğunuzda, seçili olamayan alan yapılan düzenlemelere karşı maskelenir ya da korunur.
En az iki katmana ihtiyaç vardır. Üstteki maske , alttaki ise maskelenmiş katmandır.
*ana menüden Layer/layer mask ya da layer penceresinde alt tarafta bulunan add layer mask butonuna tıklayarak ulaşılır.
bir örnekle açıklayacak olursak:En az iki katmana ihtiyaç vardır. Üstteki maske , alttaki ise maskelenmiş katmandır.Resmimizin bir bölümünü seçelim. Sonra araç kutusundaki Quick Mask düğmesine basalım. Quick Mask moduna geçtiğimizde, seçim dışında kalan alanı maskelemek ve korumak için kırmızı bir örtü belirecektir. Sadece görünür ve seçili olan ve korunmayan alanda değişiklik yapabiliriz.

Photoshop Quick Mask modunda otomatik olarak Grayscale moduna geçer. Ön plan rengi siyaha, arka plan rengi de beyaza döner. Quick Mask modunda boyama ya da düzenleme araçlarını kullanırken aşağıdaki prensipleri aklınızdan çıkarmayın.

Beyaz renkle boyamak maskeyi(kırmızı örtü) siler ve seçilen alanı büyütür.
Siyah renkle boyamak maskeyi(kırmızı örtü)boyunu büyütür ve seçilen alanı küçültür.

layer style

style eklemek istediğimiz layera çift tıkladığımızda layer style penceresine kolaylıkla ulaşırız.
Blending options
1-Drop shadow: dışa gölge verir.
2-İnner shadow: içe gölge verir.
3-Outer glow: dışa ışık verir.
4-İnner glow: içe ışık verir.
5-Bevel and emboss: kabartma verir.
6-Satin: içe gölgeli desen verir.
7-Color overlay: renk değiştirir.
8-Gradient overlay: degrade verir.
9-Pattern: hazır doku ilave eder.
10-Stroke: dış çizgi, kontur ilave eder.

her bir stile tıkladıgımızda penceremizde o stille alakalı birtakım ayarlar görürüz. bu ayarlar farklı fotoğraflarda farklı sonuçlar verir. burada genel olarak stylelerin ne ifade ettiğini gördük. içerikleriyle ilgili bilgiyi ise çalışmalarımıza uygulayarak, deneme yanılma yöntemi ile öğrenirsek daha sağlıklı olacaktır.

layers kısayollar ve ipuçları

 yeni layer: ctrl+shıft+N
*resmi-objeyi sayfamıza move tool ile aktardıgımızda o resim kendi layerıyla yani yeni layerde gelir. yazılarda aynı şekilde yeni layerda yazılır. bu sebeple yazı yazdıgımızda ya da sayfamıza başka yerden resim taşıdıgımızda yeni layer açmamıza gerek yoktur.
ancak kendimiz bir obje oluşturduğumuzda mesela çalışma alanımıza bir kare çizdiğimizde mutlaka önce yeni layer açıp sonra çizimimizi yapmalıyız.
duplicate layer(layerı çoğaltmak): ctrl+J .
* Çoğaltmak istediğimiz layera alt tuşu ile tıklayıp sürüklersek de o layerın kopyasını alabiliriz.
*çalışma alanımızda çoğaltmak istediğimiz objeyi alt tuşu ile birlikte taşıyarak da aynı sonucu elde edebiliriz.
tüm layerları seçmek: ctrl+E
 *bir layerı seçmek için o layera mouse ile bir kez tıklamak yeterlidir.
*layerlara shıft tuşu ile birlikte tıklayarak birden fazla layerı seçebiliriz.
*çalışmamızdaki tüm layerları kolayca seçmek için ctrl+E kısayolunu kullanırız.
*layerdaki obje ya da objeleri seçili hale getirmek için layera ctrl tuşuna basılı tutarak tıklarız.
layerları hareket ettirmek:
*mouseun sol tuşu basılı tutulup layerlar birbirinin altına ya da üstüne sürüklenebilir. unutulmamalıdırki layerı üstte olan objemiz çalışmamızda da üstte olacaktır. altta olan objemiz ise çalışma alanımızda altta olacaktır.
*background layerı hareket ettirilemediği gibi ona hiçbir uygulama yapılamaz çünkü kilitlidir. kilidini açmak için üzerine çift tıklamamız gereklidir. ancak background kilidini açmak pek önerilmez, bunun yerine bu layerın kopyası alınıp istenilen şekilde uygulama yapılabilir.
*tüm layerları birlikte hareket ettirmek istiyorsak ya link vermeli ya da ctrl+G ile grup yapmalıyız.

layers (katmanlar)

Katmanlar olarak da ifade edilen Layerler Photoshop gibi resim işleme programlarının en önemli unsurlarıdır. İmajımızı hazırlarken yaptımız her desene, yazıya, grafiğe ayrı ayrı hükmetmemizi sağlarlar. İmajımızı hazırlarken, imaja ekleyeceğimiz her yeni parça ayrı bir katman (Layer ) açılarak yapılmalıdır. Yani meydana getireceğimiz imajımız bir Üstüste Gelmiş Layer – Katmanlar – Bütünüdür.
Bunu şöyle de açıklayabiliriz;nasıl ki bir sinema filmi çekilirken film kamerası şerit halinde ve her hareketi ayrı ayrı karelere çeker de ancak film oynatıldığı zaman perdede hepsi tek bir sahne imiş gibi görünürse Layer ler de aynı böyle bir filmin kareleri gibi ayrı ayrı hazırlanır ama yapılan imaj tek bir resimmiş gibi görünür. (alıntı-www.muhteva.com)
Layerlerin herbirisi birbirinden bağımsızdır.  istediğimiz gibi yerlerini değiştirebilir, herbirine ayrı ayrı effectler uygulayabilir, saydamlaştırıp altındaki layerin görünmesini sağlayabilir yada imajımızda o layerın görünmesini engelleyebiliriz.
Layers penceresini açmak için ana menüden Window/Show layers, layers penceresini kapatmak için ise yine ana menüden Window/Hide layers seçeneklerini kullanırız.
Layers penceresini tek tek inceleyecek olursak:
1-Göz (Indicates layer visibility ): Layeri görmemizi sağlar, mause ile gözün üzerine tıklayıp kapatırsak o layeri, dolayısıyla o layerdaki obje ya da objeleri imajımızda göremeyiz.

2-Fırça (Indicates painting on layer or layer mask ): Çalışılan Layeri gösterir.  hangi layerda işlem yapılıyorsa orada belirir.
3-Efekt Uygulaması (Add a layer style ): Layerımıza çeşitli efektler uygulamamızı sağlar. Tıkladıktan sonra açılan pencereden bir efect seçersek seçtiğimiz efektin işaretlendiği Layer Style penceresini açar. (layers penceresinde layer resmimizin üzerine çift tıklayarak da bu özelliğe ulaşabiliriz.) layer style penceresini ileride daha ayrıntılı olarak işleyeceğimiz için şimdilik geçiyorum.
4-Maskeleme Aracı (Add a mask ): Layer e mask ekler.( bir sonraki derslerde ayrıntılı olarak anlatılacaktır.)
5-Yeni grup oluşturma Aracı (Create a new group ): kısayolu ctrl+G’dir. imajımızda birden fazla layerı birlikte hareket ettirmek istediğimiz zaman kullanırız. bu araca tıkladığımızda layer penceresinde bir dosya oluşur. istediğimiz layerları sürükleyip bu dosyanın içine taşıyarak gruplayabiliriz. bundan sonra o layerları tek tek seçmek yerine group layerını kullanarak çalışmamıza devam ederiz. oldukça zaman kazandıran bir araçtır.
6- Renkleri ve Tonlarını değiştirme Aracı (Create new fill or adjustment layer ): Mecut renklerimizde çok güzel değişiklikler yapmamızı sağlayan özellikleri çalıştırır. Uygulamalarda daha çok inceleyeceğiz.
7-Yeni Layer oluşturma Aracı (Create a new layer ): İmajımıza yeni bir layer ekler. kısayolu ctrl+shıft+N’dir. bu araca tıkladığımızda New layer penceresi açılır. bu pencerede layerımıza bazı özellikler verebiliriz.
               Name: layerımıza isim verebiliriz
               Use previous Layer to create clipping mask:  layerımıza maske ekleyebiliriz.
               Color: layerımızı renklendirebiliriz.
               Mode: layerımıza mode ekleyebiliriz. modları genel layer penceremizde işleyeceğiz.
               Opacity: layerımızın opasitesini-görünürlüğünü artırıp azaltabiliriz.
8-Layeri silme Aracı (Delete layer ): istenilen layerı siler.
9-Layer seçenekleri: bu pencere ana menüdeki Layer paletinde bulunan özellikleri barındırır. bunların bir kısmını zaten anlattım.(new layer, delete layer, new group, vs.) anlatmamış olduklarımı şimdi inceleyebiliriz:

               duplicate layer: seçili olan layerı çoğaltmaya, kopyalamaya yarar. kısayolu ctrl+J’dir.
               delete hidden layers: saklanmış yani gözü kapalı olan layerları siler.

               new group from Layers: Yeni grup oluştururken o an seçili olan layerları otomatik olarak içine alır.
               lock all layers in group: Grup içindeki layerların hepsini kilitlemeye yarar. Tıklayınca karşımıza çıkan pencereden istediğimiz kilidi seçebiliriz. Aynı işlemi grup seçiliyken layer panelimizdeki 15 numaralı simgeden de yapabiliriz. (az sonra anlatacağım)
              group into new smart object:
              edit contents:
              layer properties: layerımıza yeni bir isim ve renk vermemizi sağlar.
              blending options: layer stil penceresini açar. (3 numaralı araç ile aynı işlevi görür.)
              link layers: Layerları birbirine bağlamaya yarar, paletimizin sol alt köşesindeki zincir simgesiyle aynı işlemi görür.

              select linked layers: seçili olan layera linkli olan diğer layerları da seçmek için kullanılır.
              merge down: Seçili olan layer’ı bir alt layer ile birleştirmeye yarar.  iki layer birleşir ve tek layer olur.
              merge visible: sadece gözleri açık olan yani saklamadığımız layerları birleştirir.
              flatten image: Bütün layerları birleştirir. Tek bir layer haline getirir.
             animation options: aimasyon özellikleri ile ilgili alandır.
             palette options: layer paletinin görünümü ve içeriği ile ilgili bazı özelliklerin bulunduğu alandır.

10-Opacity: seçili olan layerın opasitesini, matlığını yani görünürlüğünü ayarlamamıza yarayan araçtır.
11-Mode: layerın altındaki layerler ile çalışma tarzını belirleyebileceğimiz alandır. (bu alan ileriki derslerde tek tek incelenecektir.)
12-Lock Transparent Piksels: Bir layerı seçip bu kilide tıkladığımızda sadece layerdaki obje ya da fotoğraf üzerinde değişiklik yapabiliriz, eğer layerda boş bir alan varsa bu alana herhangi bir şekilde müdahele edemeyiz. Mesala yeni bir çizim yapamayız vs.
13-Lock Image Piksels: Bir layerı seçip bu kilide tıkladığımızda, bu layerda renk değişikliği yapamayız, yeni bir şey çizmeyiz.
14-Lock Position: Bir layerı seçip bu kilide tıkladığımızda, bu layerda pozisyon değişikliği yapamayız, objenin-fotoğrafın yerini değiştirmeyiz .
15-Lock All: Bir layerı seçip bu kilide tıkladığımızda, bütün kilitleri seçmiş oluruz; layera hiçbir şekilde müdahale edemeyiz.
       Layer kilit sistemi layerlarımıza farkında olmadan müdahale etmek istemiyorsak kullanacağımız bir alandır. Kiliti kullanmaktan vazgeçtiğimizde simgeye yeniden tıklamamız yeterli olacaktır.

depresyonda mıyım yoksa?

şöyle bi göz gezdirdim de ,ne kadar çok acı resimler eklemişim son günlerde. bakan bir daha bakmaya korkacak:) bir de ziyaretçi azlığından (yokluğundan desem daha doğru olacak) yakınıyorum…
       ama napıyım, içim sıkılıyor, mutsuzum sanki, bir tuhaf hallerdeyim işte. bu haldeyken mutlu resimlerle ilgilenmem beklenemez herhalde 😦 oyyy oyyy ne oluyor bana böyle , yine mi depresyondayım yoksa? son zamanlar ne sık yaşar oldum bu uğursuz hali. depresyonnnn bırak yakamı, düş peşimden artık, sıkıldım senden, biraz uzaklaş da özlet kendini noooluurrr.
       yapma emel, depresyonla mı konuşuyorsun? o laftan anlamaz, en istemediğin zamanlarda seni esir almadı mı hep… o zaman biri bana yardım etsin, etsin de kurtulayım şu pis meretten. hayır hayır kimse yardım etmesin, insanlar bazen depresyondan beter acıtıyor içimi.
Allah’ım, evet Allah’ım ne olur bana yardım et. Sen ki bana herkesten, benden bile yakın olansın. Sen ki kullarının sesini daha dile gelmeden duyansın. sen ki dostlarına vefalı olansın. sen ki benim dertlerimin dermanısın. Sen ki kendisine muhtaç olunansın. En dar zamanlarda kullarının yanında olansın. Sen ki almasan bile hep verensin.  Sen ki benim Yaradanımsın. ne olur bana yardım et…

Tsunami

Tsunami merkezi deniz dibinde olan derin depremlerden sonra zemin çökmesi ve taban kaymasıyla oluşan dev dalgara Japonlar tarafından verilen isim, şiddetli sarsıntılardan sonra kıyı bölgeleri için büyük tehlike oluşturur.

Okyanus kütlesinde oluşan sismik bir şoktan doğan tsunami dalgaları, onlarca metre yüksekliğe ulaşabiliyor ve deniz kıyısındaki topraklarda yıkıcı etki yapıyor.

Japonca’da “liman dalgası” anlamına gelen tsunami sözcüğü, 15 Haziran 1896’da 21 bin kişinin hayatını kaybettiği “Büyük Meiji Tsunamisi’nden” sonra Japonlar’ın yaptığı yardım çağrılarıyla dünya dillerine yerleşti.
Depremlerden sonra oluşan tsunamiler, diğer deniz dalgalarından farklı. Derin denizde varlığı hissedilmezken, sığ sulara geldiğinde bazen 30 metreye kadar yükselerek çok şiddetli akıntılar yaratabiliyor.
Tsunami ilk oluştuğunda tek bir dalga, ama kısa bir süre içerisinde üç ya da beş dalgaya dönüşerek çevreye yayılmaya başlıyor. Bu dalgaların birincisi ve sonuncusu genelde çok zayıf oluyor. Fakat diğer dalgalar, etkilerini kıyılarda şiddetli biçimde hissettirebilecek bir enerjiyle ilerliyor.
Bu nedenle, depremlerden kısa bir süre sonra kıyılarda görülen yavaş ama anormal su düzeyi değişimi ilk dalganın geldiğini gösteriyor. Bu değişim, arkadan gelecek olan çok kuvvetli dalgaların ilk habercisi de olabiliyor.
Kuzey Sumatra Depremi (Endonezya Depremi) ve Tsunami 26 Aralık 2004 günü Kuzey Sumatra’da biribirlerine doğru hareket eden Burma Levhası ile Hindistan Levhası arasındaki ters fay boyunca meydana gelen deprem deniz tabanının şeklini değiştirmiş, yaklaşık 1200-1300 kilometrelik kesiminin kırıldığı tahmin edilen fay üzerindeki ters atım 15-20 metreye ulaşmıştır. Derin bir hendeğin bulunduğu bölgede meydana gelen bu şekil değiştirmeye bağlı olarak oluşan kabarma tsunaminin oluşmasına neden olmuştur. Derin sularda çok hızlı olarak hareket eden tsunami kıyıya yanaştığında yükselmiş, suyun geriye doğru çekilmesine neden olmuş ve daha sonra karanın iç kesimlerine doğru su baskını şeklinde ilerlemiştir. Tsunami, Kuzey Sumatra kıyılarında hemenetkisini gösterirken 2 saat sonra Sri-Lanka ve Hindistan kıyılarına ulaşmıştır. Ancak Güney Asya Ülkelerinin çoğunda erken uyarı sisteminin bulunmaması, olanlarda ise gerekli uyarıların zamanında yapılamaması ya da uyarıların dikkate alınmaması can kaybının bu derece büyük olmasına neden olmuştur.