Lasso tool (L)

Kement aracı olarak türkçeleştirilsede, asıl anlamı serbest seçim aracıdır.

1.Lasso tool (serbest seçim aracı): Çalışma sayfamızdaki herhangi bir alanı serbest biçimli olarak seçmek istediğimizde, mesela kenarları çok girintili çıktınlı veya sürekli form değiştiren bir şekli, Lassto Tool seçim aracını kullanarak seçebiliriz.

2.Polygonal Lasso (düz kenarlı seçim aracı): kullanımı lasso tool ile hemen hemen aynıdır. yalnız polygonal lasso düz alan seçimlerinde kullanılır. kullanım halindeyken alt tuşuna tıklanırsa lasso tool devreye girer.

3.Magnetic lasso tool (benzer renkli seçim aracı) : bu araçla imaj ya da imajlar üzerindeki net renk farkı kullanılarak seçim yapılır. eğer çalışmamızda çok ayrıntılı ve karışık görseller yoksa bu araç işimizi oldukça kolaylaştıracaktır. araç seçilmek istenen nesnenin etrafında yavaşça dolaştırılarak kullanılır. seçim başlanan noktada bitirilir.
İpucu: Magnetic lasso tool ile seçim yaparken, renklerin birbirine karıştığı yerlerde ya da köşelerde, tıklayarak, seçiminizi daha düzgün hale getirebilirsiniz.

Not: objemiz seçili iken delete’e tıklayarak içini, select/inverse dedikten sonra delete’e tıklayarak ise dışını silebiliriz.
başlarda seçimlerimizin zaman alması normaldir, bol bol deneme yaparsak kısa sürede elimizin hızlanacağını farkedeceğiz.
İpucu : Kesme işlemlerini yaparken, diyelim ki fazla ya da az bir alan kestiniz. Hiç üzülmeyin. Tekrar kesme aracınızı alın, shift tuşuna basılı tutup alanınızı genişletin ya da alt tuşuna basılı tutup, fazla seçtiğiniz alanı kesin.

rectangular marquee tool (M)

MARQUEE TOOL (SEÇİM ARACI): kısa yol tuşu M. belirli bir bölgeyi işaretlemenizi ve işaretli olduğu sürece hangi işlemi yaparsanız yapın sadece bu bölgeye etki etmesini sağlamaktadır. (örnekle açıklayacak olursak ;Resim sanatıyla uğraşanlar özel püskürtme yöntemi ile çalışmayı duymuşlardır.Bu çalışmada bazı bölgeler kağıt ile kapatılır ve sadece açım olan bölgelere püsküren boyanın eskimesini sağlanır veya yağlı boya tablolarda çalışırken paftamızın 4 kenarının en dışına sökülebilecek şekilde 2-3 cm’lik çerçeve yapıştırılır.Tablo üzerine son fırçe darbesi konulduktan ve eser dinlendirildikten sonra bu yapıştırılan kağıt sökülür ve altında boyanmayan alan temiz bir şekilde görülür.Be kenarlara da paspartü denir. )

1.Rectangular Marquee Tool (Dikdörtgensel seçim aracı ) :Aracımızı seçtikten sonra resmimizin üzerine geliyoruz ve faremzin sol tuşuna basılı tutuyoruz,bu andan itibaren faremizin yerini değiştirerek(sol fare tuşumuz hala basılı) seçim alanımızın diğer sınır köşesini belirliyoruz.Faremizin sol tuşunu bıraktığımızda bir kutu çizdiğimizi ve bu kutunun kenarlarının seçim alanı olduğunu belirtici hareketli aktif bir çerçeve oldupunu görüyoruz.Tüm Photoshop seçim elemanlarında olduğı gibi bu kapalı şeklimizin iç bölgesi işaretlenmniş ve işlemlerimizin etki edeceği alandır.Dış bölgesine ise hiçbir şekilde bir işlem uygulamamız mümkün değildir.

2.Elliptical Marquee Tool (Eliptik seçim aracı): Çalışma mantığı aynı “Rectangular Marquee Tool” gibidir.Ancak yarattığı seçim alanı elipsel bir alan olur.

3.Single Row Marquee Tool (Tek piksellik satır seçim aracı): Çalışma mantığı ilk iki seçim biçiminden farklı olarak bu araç farenizin sol tuşuna tek tıklama ve bırakma yöntemi ile çalışır.Tuşa basıp sürüklemeniz sadece seçim alanının yerinin ince ayarını yapmanızı sağlayacaktır şeklinde düşünmek yanlış olmayacaktır.Tıklıyorsunuz ve tuşu bıraktığınızda dokunduğunuz tek pikselin bulunduğu satır komple boydan boya seçilecektir.Bu özellik bize web grafikleri veya hassas çizimler yapmamız gerektiği zamanlarda tek satır seçmemizi sağlayacaktır.Bu yardımcı Photoshop’a özgü bir elemandır.

4.Single Column Marguee Tool (Tek piksellik sütun seçim aracı): Çalışma mantığı “Single Row MargueeTool” ile aynıdır.Tek tıklama sistemiyle çalışır ancak bu sefer satır yerine tek piksellik bir sütunu komple seçer.

Not: Shift tuşu basılı tutularak birden fazla seçim yapabiliriz. Üst menüden ayarlarımızı yaparak seçimleri birleştirebilir, birbirinden çıkarabilir veya ortak noktalarını alabiliriz. Üst menüden ayarladığımız bir diğer özellik ise Feather; seçimin keskinliğini ayarlar. Verdiğiniz değer “0” olursa seçim tam keskindir. Değer arttıkça seçimin yumuşaklığı artar

move tool (V)

“Move Tool” Seçilen bir alanı veya Layer (Katman)’ı taşımanıza yarar.Otomatik seçim özelliği olduğu gibi imajın üzeründe iken sağ tuş yaparsanız hangi Layer de olduğunuzu da belirtir. Klavuzluk görevi vardır. Shift tuşu ile birlikte kullanıldığında aynı düzlemde taşıma yapar.
move tool seçili iken Ctrl+T kısayol tuşları ile Transform aracı devreye girer. bu araç ölçeklendirmeye, imajımızı büyültüp küçültmemize yarar. ileriki zamanlarda Transform hakkında daha kapsamlı bilgi verileceği için şimdilik burada bitiriyorum.

photoshop hakkında

Grafik düzenleme yazılımları (Photo Editing Software), yeni bir resim oluşturmaktan daha çok var olan resimler üzerinde düzenlemeler yapmanıza yardımcı olan programlardır. Bundan dolayı içerdiği çizim araçları, kalem ve fırçadan çok, kesme kopyalama ve silme üzerine dayalıdır. Bu tip programlar iki resmin montajlanmasından var olan resim üzerinde değişiklik yapmaya, bozulmuş yıpranmış resimlerin tekrar oluşturulmasından yeni illustrasyonlara kadar bir çok alanda kullanılırlar. Bu programlar yanyana gelmemiş insanları aynı resim içinde göstermek, hiç gitmediğiniz yerlerde çekilmiş fotoğraflar oluşturmak, var olan arabanızın rengini değiştirmek ya da kendinizi zenci yapmak gibi eğlence amaçlı olarak da kullanılabilirler.

Photshop’a GenelBakış : Photoshop programı ilk başlatıldığı zaman karşınıza gelen çalışma ekranı üzerinde işlemleri daha hızlı yapabilmek için, çeşitli araçlara kısayollar, simgeler şeklinde yer alıyor. Sol tarafta yer alan araç çubuğu ile yer alan ufak pencereler resim durumu hakkında ve daha detaylı kullanım için yardım oluştururlar.

Araç Çubuğu (Tool Bar) : Photoshop kullanımı sırasında çalışma alanı üzerinde yer alan bu menü, resim üzerinde seçim, çizim yapma, silme işlemi gerçekleştirme, renk seçme ve tonu açma ya da koyultma, resim içinde çoğaltma, renk doldurma yapma, çizgi çizme, görüntüyü yumuşatma gibi ana işlevleri gerçekleştirmek için tüm araçları içerir.

Menü çubuğu (Menu Bar) : Her Windows programında olduğu gibi Photoshop’da da yer alan bu menü ile daha genel işlemler olan ve araçlar kadar çok sık kullanılmayan dosya işlemlerine, detaylı seçim araçlarına, resim renk ve boyut ayarlarına, resimlere efektler katabilmek için filtrelere ve görünüm ayarları gibi seçeneklere ulaşılabiliyor Bunların dışında yine çalışma alanı üzerinde yer alan diğer araç pencereleri ise az yer kaplaması amacıyla üçlü üçlü gruplanmış şekilde yer alır. Ayrı ayrı kartlardan oluşan bu menüler isteğe bağlı olarak tek tek de ekranda yer alabilir. Bunun için o menünün isminin bulunduğu başlık çubuğundan tutularak sürüklenip boş bir alana bırakılması yeterli olmaktadır.

İnfo-Options-Navigatör penceresi: Bu pencerede yer alan ilk kart olan Info imlecin ekran üzerinde bulunduğu pozisyonun x ve y koordinatları ile bu kordinatlardaki pixel’in hem RGB hem de CMYK olarak değerini verir. Eğer bir alan seçili ise, bu alanın yükseklik ve genişlik değerlerini belirtir. Options kartı o an araç çubuğundan seçilmiş olan aracın seçeneklerini ayarlamanızı sağlar. Bu kartın içeriği seçili olan araca göre sürekli değişir.Navigator kartı çalışma alanını kolay bir şekilde ayarlamanız, belirtmeniz ve boyutlandırmanız için Photoshop 4.0’a eklenmiş bir araç. Buradan Zoom aracını kullanmadan doğrudan gerçek zamanlı olarak çalışma alanını ayarlayabiliyorsunuz.

Layers-Channels-Path Penceresi : Layers kartı, çalışılan resim üzerindeki katmanların ayrı ayrı izlenebilmesine ve gerekli ayarların yapılabilmesine olanak sağlar. Çalışılan resim üzerine eklenen her yeni resim ya da metin parçası ana resim üzerinde ayrı bir katman olarak yer alır. Yani resim ile kaynaşmaz ve istenildiği zaman Layers kartından silinerek resimden çıkarılabilir. Bu şekilde çalışmaya oldukça esneklik kazandırılmış olunur ve istenildiği zaman hatalı katman resim bozulmadan çıkarılarak hız kazanılması sağlanır.Channels kartı özellikle profesyonel anlamda çalışan grafik atelyeleri ve matbaalar için oldukça faydalı bir araçtır. Bu araç yardımı ile CMYK ya da RGB olarak her bir renk kanalı üzerinde ayrı ayrı çalışma olanağı sağlanmış olur. Bu kart ile tek tek renklerin izlenmesi de mümkündür. Paths kartı, çalışılan resim dosyası içinde yer alan bir görüntünün ya da yazının vektörel anlamda belirlenmesi anlamına gelen Path’ler ile ilgili ayarlamaları içerir. Bu karttan bir Path içindeki alanı seçim haline getirme ya da içini seçili renk ile doldurma gibi işlemler yapılabilmektedir.

Color-Swatches-Brushes Penceresi : Color kartı, araç çubuğu penceresinden de ulaşılan renk seçimini yapabilmek için daha kısa bir yol içeriyor. Altta yer alan renk skalasından renk seçimi yapılabilmesinin yanında, RGB değerlerini girerek renk tayin etmek de mümkün oluyor. Swatches kartı ise yine renk seçimi için bir menü. Yalnız burada sadece resim içerisindeki palette yer alan renkler bulunuyor ve zaten resim içinde olan bir renk seçimi yapılacaksa buradan yapmak daha kolay oluyor. Brushes kartı da Options kartında olduğu gibi seçili araca göre değişiyor. Silgi, fırça gibi her araç için ayrı bir boyut buradan belirleniyor ve bu seçim araçlara özgü olarak kalıyor. Değişik bir fırça oluşturmak ya da olan bir fırçanın özelliklerini değiştirmek için o fırçanın bulunduğu kutuya çift tıklayarak, ayarlar menüsüne girilip değişiklikler yapılabiliyor.

Actions Penceresi : Daha fazla araç olmadığı için bu kart pencere içinde tek başına yer alıyor. Ama çalışmada, özellikle de rutin işlemlerde oldukça fazla zaman kazandırıyor. Bu kart vasıtası ile çok sık yapılan ve birden fazla hareketten oluşan işlemler bir makro gibi kaydedilip, daha sonra tek bir tuşa basarak gerçekleştirilebiliyor. Bu kart ile bu hareketlerin kaydedilmesi, oynatılması, düzenlenmesi ya da silinmesi işlemleri yapılabiliyor.