layer style

style eklemek istediğimiz layera çift tıkladığımızda layer style penceresine kolaylıkla ulaşırız.
Blending options
1-Drop shadow: dışa gölge verir.
2-İnner shadow: içe gölge verir.
3-Outer glow: dışa ışık verir.
4-İnner glow: içe ışık verir.
5-Bevel and emboss: kabartma verir.
6-Satin: içe gölgeli desen verir.
7-Color overlay: renk değiştirir.
8-Gradient overlay: degrade verir.
9-Pattern: hazır doku ilave eder.
10-Stroke: dış çizgi, kontur ilave eder.

her bir stile tıkladıgımızda penceremizde o stille alakalı birtakım ayarlar görürüz. bu ayarlar farklı fotoğraflarda farklı sonuçlar verir. burada genel olarak stylelerin ne ifade ettiğini gördük. içerikleriyle ilgili bilgiyi ise çalışmalarımıza uygulayarak, deneme yanılma yöntemi ile öğrenirsek daha sağlıklı olacaktır.

layers kısayollar ve ipuçları

 yeni layer: ctrl+shıft+N
*resmi-objeyi sayfamıza move tool ile aktardıgımızda o resim kendi layerıyla yani yeni layerde gelir. yazılarda aynı şekilde yeni layerda yazılır. bu sebeple yazı yazdıgımızda ya da sayfamıza başka yerden resim taşıdıgımızda yeni layer açmamıza gerek yoktur.
ancak kendimiz bir obje oluşturduğumuzda mesela çalışma alanımıza bir kare çizdiğimizde mutlaka önce yeni layer açıp sonra çizimimizi yapmalıyız.
duplicate layer(layerı çoğaltmak): ctrl+J .
* Çoğaltmak istediğimiz layera alt tuşu ile tıklayıp sürüklersek de o layerın kopyasını alabiliriz.
*çalışma alanımızda çoğaltmak istediğimiz objeyi alt tuşu ile birlikte taşıyarak da aynı sonucu elde edebiliriz.
tüm layerları seçmek: ctrl+E
 *bir layerı seçmek için o layera mouse ile bir kez tıklamak yeterlidir.
*layerlara shıft tuşu ile birlikte tıklayarak birden fazla layerı seçebiliriz.
*çalışmamızdaki tüm layerları kolayca seçmek için ctrl+E kısayolunu kullanırız.
*layerdaki obje ya da objeleri seçili hale getirmek için layera ctrl tuşuna basılı tutarak tıklarız.
layerları hareket ettirmek:
*mouseun sol tuşu basılı tutulup layerlar birbirinin altına ya da üstüne sürüklenebilir. unutulmamalıdırki layerı üstte olan objemiz çalışmamızda da üstte olacaktır. altta olan objemiz ise çalışma alanımızda altta olacaktır.
*background layerı hareket ettirilemediği gibi ona hiçbir uygulama yapılamaz çünkü kilitlidir. kilidini açmak için üzerine çift tıklamamız gereklidir. ancak background kilidini açmak pek önerilmez, bunun yerine bu layerın kopyası alınıp istenilen şekilde uygulama yapılabilir.
*tüm layerları birlikte hareket ettirmek istiyorsak ya link vermeli ya da ctrl+G ile grup yapmalıyız.

layers (katmanlar)

Katmanlar olarak da ifade edilen Layerler Photoshop gibi resim işleme programlarının en önemli unsurlarıdır. İmajımızı hazırlarken yaptımız her desene, yazıya, grafiğe ayrı ayrı hükmetmemizi sağlarlar. İmajımızı hazırlarken, imaja ekleyeceğimiz her yeni parça ayrı bir katman (Layer ) açılarak yapılmalıdır. Yani meydana getireceğimiz imajımız bir Üstüste Gelmiş Layer – Katmanlar – Bütünüdür.
Bunu şöyle de açıklayabiliriz;nasıl ki bir sinema filmi çekilirken film kamerası şerit halinde ve her hareketi ayrı ayrı karelere çeker de ancak film oynatıldığı zaman perdede hepsi tek bir sahne imiş gibi görünürse Layer ler de aynı böyle bir filmin kareleri gibi ayrı ayrı hazırlanır ama yapılan imaj tek bir resimmiş gibi görünür. (alıntı-www.muhteva.com)
Layerlerin herbirisi birbirinden bağımsızdır.  istediğimiz gibi yerlerini değiştirebilir, herbirine ayrı ayrı effectler uygulayabilir, saydamlaştırıp altındaki layerin görünmesini sağlayabilir yada imajımızda o layerın görünmesini engelleyebiliriz.
Layers penceresini açmak için ana menüden Window/Show layers, layers penceresini kapatmak için ise yine ana menüden Window/Hide layers seçeneklerini kullanırız.
Layers penceresini tek tek inceleyecek olursak:
1-Göz (Indicates layer visibility ): Layeri görmemizi sağlar, mause ile gözün üzerine tıklayıp kapatırsak o layeri, dolayısıyla o layerdaki obje ya da objeleri imajımızda göremeyiz.

2-Fırça (Indicates painting on layer or layer mask ): Çalışılan Layeri gösterir.  hangi layerda işlem yapılıyorsa orada belirir.
3-Efekt Uygulaması (Add a layer style ): Layerımıza çeşitli efektler uygulamamızı sağlar. Tıkladıktan sonra açılan pencereden bir efect seçersek seçtiğimiz efektin işaretlendiği Layer Style penceresini açar. (layers penceresinde layer resmimizin üzerine çift tıklayarak da bu özelliğe ulaşabiliriz.) layer style penceresini ileride daha ayrıntılı olarak işleyeceğimiz için şimdilik geçiyorum.
4-Maskeleme Aracı (Add a mask ): Layer e mask ekler.( bir sonraki derslerde ayrıntılı olarak anlatılacaktır.)
5-Yeni grup oluşturma Aracı (Create a new group ): kısayolu ctrl+G’dir. imajımızda birden fazla layerı birlikte hareket ettirmek istediğimiz zaman kullanırız. bu araca tıkladığımızda layer penceresinde bir dosya oluşur. istediğimiz layerları sürükleyip bu dosyanın içine taşıyarak gruplayabiliriz. bundan sonra o layerları tek tek seçmek yerine group layerını kullanarak çalışmamıza devam ederiz. oldukça zaman kazandıran bir araçtır.
6- Renkleri ve Tonlarını değiştirme Aracı (Create new fill or adjustment layer ): Mecut renklerimizde çok güzel değişiklikler yapmamızı sağlayan özellikleri çalıştırır. Uygulamalarda daha çok inceleyeceğiz.
7-Yeni Layer oluşturma Aracı (Create a new layer ): İmajımıza yeni bir layer ekler. kısayolu ctrl+shıft+N’dir. bu araca tıkladığımızda New layer penceresi açılır. bu pencerede layerımıza bazı özellikler verebiliriz.
               Name: layerımıza isim verebiliriz
               Use previous Layer to create clipping mask:  layerımıza maske ekleyebiliriz.
               Color: layerımızı renklendirebiliriz.
               Mode: layerımıza mode ekleyebiliriz. modları genel layer penceremizde işleyeceğiz.
               Opacity: layerımızın opasitesini-görünürlüğünü artırıp azaltabiliriz.
8-Layeri silme Aracı (Delete layer ): istenilen layerı siler.
9-Layer seçenekleri: bu pencere ana menüdeki Layer paletinde bulunan özellikleri barındırır. bunların bir kısmını zaten anlattım.(new layer, delete layer, new group, vs.) anlatmamış olduklarımı şimdi inceleyebiliriz:

               duplicate layer: seçili olan layerı çoğaltmaya, kopyalamaya yarar. kısayolu ctrl+J’dir.
               delete hidden layers: saklanmış yani gözü kapalı olan layerları siler.

               new group from Layers: Yeni grup oluştururken o an seçili olan layerları otomatik olarak içine alır.
               lock all layers in group: Grup içindeki layerların hepsini kilitlemeye yarar. Tıklayınca karşımıza çıkan pencereden istediğimiz kilidi seçebiliriz. Aynı işlemi grup seçiliyken layer panelimizdeki 15 numaralı simgeden de yapabiliriz. (az sonra anlatacağım)
              group into new smart object:
              edit contents:
              layer properties: layerımıza yeni bir isim ve renk vermemizi sağlar.
              blending options: layer stil penceresini açar. (3 numaralı araç ile aynı işlevi görür.)
              link layers: Layerları birbirine bağlamaya yarar, paletimizin sol alt köşesindeki zincir simgesiyle aynı işlemi görür.

              select linked layers: seçili olan layera linkli olan diğer layerları da seçmek için kullanılır.
              merge down: Seçili olan layer’ı bir alt layer ile birleştirmeye yarar.  iki layer birleşir ve tek layer olur.
              merge visible: sadece gözleri açık olan yani saklamadığımız layerları birleştirir.
              flatten image: Bütün layerları birleştirir. Tek bir layer haline getirir.
             animation options: aimasyon özellikleri ile ilgili alandır.
             palette options: layer paletinin görünümü ve içeriği ile ilgili bazı özelliklerin bulunduğu alandır.

10-Opacity: seçili olan layerın opasitesini, matlığını yani görünürlüğünü ayarlamamıza yarayan araçtır.
11-Mode: layerın altındaki layerler ile çalışma tarzını belirleyebileceğimiz alandır. (bu alan ileriki derslerde tek tek incelenecektir.)
12-Lock Transparent Piksels: Bir layerı seçip bu kilide tıkladığımızda sadece layerdaki obje ya da fotoğraf üzerinde değişiklik yapabiliriz, eğer layerda boş bir alan varsa bu alana herhangi bir şekilde müdahele edemeyiz. Mesala yeni bir çizim yapamayız vs.
13-Lock Image Piksels: Bir layerı seçip bu kilide tıkladığımızda, bu layerda renk değişikliği yapamayız, yeni bir şey çizmeyiz.
14-Lock Position: Bir layerı seçip bu kilide tıkladığımızda, bu layerda pozisyon değişikliği yapamayız, objenin-fotoğrafın yerini değiştirmeyiz .
15-Lock All: Bir layerı seçip bu kilide tıkladığımızda, bütün kilitleri seçmiş oluruz; layera hiçbir şekilde müdahale edemeyiz.
       Layer kilit sistemi layerlarımıza farkında olmadan müdahale etmek istemiyorsak kullanacağımız bir alandır. Kiliti kullanmaktan vazgeçtiğimizde simgeye yeniden tıklamamız yeterli olacaktır.